- át ác dương thiện -

♦ Phiên âm: (è è,wù yáng shàn ).


(hvtd)♦Che giấu khuyết điểm và lỗi lầm của người khác mà chỉ khen ngợi cái tốt. ◇Dịch Kinh : Tượng viết: Quân tử dĩ át ác dương thiện, thuận thiên hưu mệnh : , (Đại hữu ).


Vừa được xem: 遏惡揚善化齋化身化民包藏禍心包藏包荒包羅萬象包羅