- uy tùy -

♦ Phiên âm: (wēi suí ).


(hvtd)♦Xa xôi, diệu vợi. ◇Vương Dật : Vọng cựu bang hề lộ uy tùy, ưu tâm tiễu hề chí cần cù , (Cửu tư ) Vời trông nước cũ hề đường xa diệu vợi, lòng buồn lo hề chí cần cù.
♦Dáng đắc ý.


Vừa được xem: 逶隨撒酒瘋為富不仁隨口言出法隨狼毫擯黜尾隨陶文