- liên sử chỉ -

♦ Phiên âm: (liánshǐzhǐ).


♦giấy Liên Sử (một loại giấy được sản xuất ở khu vực Giang Tây Trung Quốc, loại giấy này được làm bằng tre, trắng trơn, mịn). 西, , . , .


Vừa được xem: 連史紙近悅遠來執導哀怨截門宋江起義煤船指手畫腳