- tân chí như quy -

♦ Phiên âm: (bīnzhìrúguī).


♦chu đáo; nhiệt tình với khách; khách đến như ở nhà; đón khách chu đáo; vui lòng khách đến (chủ được lòng khách). , .

(hvtd)♦Khách đến thấy như về chính nhà mình. § Ý nói được tiếp đãi thân thiết chu đáo, người khách có cảm giác như về nhà mình. ◇Đông Chu liệt quốc chí : Tứ phương chi khách, nhất nhập Lỗ cảnh, giai hữu thường cung, bất chí khuyết phạp, tân chí như quy , , , , (Đệ thất bát hồi). § Cũng viết là: tân nhập như quy , tân lai như quy .


Vừa được xem: 賓至如歸半途而廢半身不遂仓管半日仓库保管员半子半夏仓库,配