VN520


              

賑捐

Phiên âm : zhèn juān.

Hán Việt : chẩn quyên.

Thuần Việt : .

Đồng nghĩa : , .

Trái nghĩa : , .

♦Quyên tiền của để cứu trợ.
♦Đời Thanh cho phép người ta bỏ tiền ra mua chức quan, thường dùng vào việc cứu tế tai họa trong nước, gọi là chẩn quyên 賑捐.