- cẩn tắc vô ưu -

♦ Phiên âm: (jǐn zé wú,mó yōu ).


(hvtd)♦Cẩn thận thì không lo. ◎Như: cẩn tắc vô ưu, nhẫn tắc vô nhục , cẩn thận thì khỏi lo, nhẫn nhịn thì khỏi nhục.


Vừa được xem: 謹則無憂多心勁砂輪特區