- kế toán cơ -

♦ Phiên âm: (jìsuànjī).(hvtd)Kế toán cơ máy tính (tiếng Anh: computer).


Vừa được xem: 計算機史記個人俯冲下降供頓俐落俯仰俳體