- quan điểm -

♦ Phiên âm: (guāndiǎn).(hvtd)♦Cách nhìn sự vật hoặc vấn đề theo một lập trường nhất định hoặc từ một góc độ riêng. ◎Như: các nhân quan điểm bất đồng, bất yếu vi thử thương liễu hòa khí , ..


Vừa được xem: 觀點安家康乃馨康泰蓬頭歷齒康樂球