- du y cam thực -

♦ Phiên âm: (yú yī,yì gān shí,sì ).


(hvtd)♦Ham mặc áo đẹp, tham ăn món ngon. ◇Sử Kí 史記: Nông phu mạc bất xuyết canh thích lỗi, du y cam thực, khuynh nhĩ dĩ đãi mệnh giả , , (Hoài Âm Hầu liệt truyện ) Nông phu chẳng người nào không tháo bừa, ham mặc áo đẹp tham ăn món ngon, nghiêng tai nghe ngóng đợi xem số mệnh (ra sao). § Cũng nói là cam thực du y .


Vừa được xem: 褕衣甘食å¿…