- trang hoảng tử -

♦ Phiên âm: (zhuāng huǎng zǐ,zi ).


(hvtd)♦Ngày xưa, các quán rượu treo cờ xí trước cửa để chiêu mời khách, gọi là trang hoảng tử . Tỉ dụ khoa trương, huênh hoang bề ngoài. § Cũng nói là trang môn diện .
♦Ví hành động tự để lộ cái không tốt, không hay của mình cho người ngoài biết. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Ca ca bất yếu vấn, thuyết khởi lai, trang nhĩ đích hoảng tử. Nhĩ chỉ do ngã tự khứ tiện liễu , , . 便 (Đệ nhị thập tứ hồi) Xin anh đừng hỏi nữa, nói ra thì khác nào vạch áo cho người xem lưng. Anh cứ để tôi đi là hơn.


Vừa được xem: 裝幌子鄙夫溫室故我殺雞取卵贓款紅票別業