- biểu huynh đệ -

♦ Phiên âm: (biǎo xiōng dì,tì ).


(hvtd)♦Anh em họ, con cô, con cậu, con dì. § Người lớn tuổi hơn mình thì gọi là biểu huynh , nhỏ tuổi hơn gọi là biểu đệ .


Vừa được xem: 表兄弟凶手薄物細故