- uẩn,uấn hàm -

♦ Phiên âm: (yùnhán).


♦bao hàm. 1..


Vừa được xem: 蘊含奪杯煤花机场灯标家長截然