- bồng đầu cấu diện -

♦ Phiên âm: (péngtóugòumiàn).


♦rối bù; bẩn thỉu (tóc tai, mặt mũi). , .

(hvtd)♦Đầu bù mặt bẩn. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tình Văn tứ ngũ nhật thủy mễ bất tằng triêm nha, yêm yêm nhược tức, như kim hiện tòng kháng thượng lạp liễu hạ lai, bồng đầu cấu diện, lưỡng cá nữ nhân sam giá khởi lai khứ liễu , , , , (Đệ thất thập thất hồi) Tình Văn đã bốn năm ngày không một tí nước cháo dính răng, thoi thóp hơi thở, giờ bị kéo từ trên giường xuống, đầu bù tóc rối, hai người đàn bà xốc đi.


Vừa được xem: 蓬頭垢面決策