- lạc thác -

♦ Phiên âm: (luò,là pò,bó ).


(hvtd)♦Khốn đốn, bất đắc chí. § Cũng viết là lạc thác .
♦Hào phóng, không chịu câu thúc. ◇Đỗ Mục : Lạc thác Giang Nam tái tửu hành (Khiển hoài ) Hào phóng ở chốn Giang Nam mang rượu đi.


Vừa được xem: 落魄仇敵云端云片糕云煙仇恨云漢云游仇人云消霧散