- lạc thảo -

♦ Phiên âm: (luò,là cǎo,zào ).


(hvtd)♦Giặc cướp ở vùng hoang dã. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: Tiểu nhân đẳng tam cá, luy bị quan ti bức bách, bất đắc dĩ thượng san lạc thảo , , (Đệ nhị hồi) Anh em chúng tôi ba người bị quan tư ức hiếp, bất đắc dĩ mới phải lên núi làm giặc cỏ.
♦Trẻ con mới sinh. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Tiểu nhi lạc thảo thì tuy đái liễu nhất khối bảo ngọc hạ lai, thượng diện thuyết năng trừ tà túy, thùy tri cánh bất linh nghiệm , , (Đệ nhị thập ngũ hồi) Đứa con trai của tôi khi mới đẻ, có ngậm một viên ngọc, trên mặt có khắc chữ "trừ được ma quỷ", ai biết sau có linh nghiệm gì không.
♦Tùy tiện, cẩu thả, qua loa. ◇Chu Tử ngữ loại : Như kim vị tằng khán đắc chánh đương để đạo lí, tiện lạc thảo liễu, đọa tại nhất ngung nhất giác thượng , 便, (Quyển , Tổng huấn môn nhân ).


Vừa được xem: 落草嚴冬傍妻傍偟嚎春傅母偽證嚎咷偽言偽書