- thái tử -

♦ Phiên âm: (càizǐ).


♦1. hạt giống rau. .


Vừa được xem: 菜籽菜館菜蚜菜蔬菜園菜單菖蒲菌子菊花豆渣