- thái thị -

♦ Phiên âm: (càishì).


♦chợ bán thức ăn. .


Vừa được xem: 菜市腳夫盛大苦惱