- mạc,mộ,mạch,mịch đĩnh chi -

♦ Phiên âm: (Mò dìng zhī ).


♦Mạc Đĩnh Chi


Vừa được xem: 莫锭芝代言人談判菜籽油层