- đồ mi -

♦ Phiên âm: (tú,chá mí ).


(hvtd)♦Một loài hoa, thuộc họ tường vi (latin Rubus rosifolius var. coronarius). § Cũng viết là đồ mi .


Vừa được xem: 荼蘼市儈蒙特赛拉特岛荷包坦克鸿撞凍清波县