- kinh thiên cức địa -

♦ Phiên âm: (jīng tiān jí dì,de ).


(hvtd)♦Chông gai chướng ngại khắp chốn. Tỉ dụ tình cảnh gian nan khốn ách. § Cũng nói: mãn địa kinh cức 滿.


Vừa được xem: 荊天棘地孟加拉徑賽三儀