- hồi hương -

♦ Phiên âm: (huí xiāng ).


(hvtd)Hồi hương : cây hồi hương (latin Foeniculum vulgare), lá nhỏ, hoa vàng có tám cánh, mùi thơm đặc biệt, dùng để ép làm dầu thơm, làm thuốc hoặc nấu ăn.


Vừa được xem: 茴香莫衷一是本位