- chi ma du -

♦ Phiên âm: (zhī·mayóu).


♦dầu vừng; dầu mè. , , . .


Vừa được xem: 芝麻油孤芳靈芝官報私仇