- chi lan ngọc thụ -

♦ Phiên âm: (zhī lán yù shù ).


(hvtd)Tạ An đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ . Chỉ con em ưu tú.


Vừa được xem: 芝蘭玉樹科學教育影片德氏乌叶猴