- chi lan ngọc thụ -

Phiên âm: (zhī lán yù shù )
img 1
(hvtd)Tạ An đời Tấn, có con em tài giỏi, thường nói tử đệ như chi lan ngọc thụ . Chỉ con em ưu tú.
Home | Lastviews: , , 芝蘭玉樹 , , 正中 , , 了解 , , .