- chi thất -

♦ Phiên âm: (zhī shì ).


(hvtd)♦Chỉ nhà của người hiền tài. ◇Khổng Tử gia ngữ : Dữ thiện nhân cư, như nhập chi lan chi thất , (Lục bổn ).


Vừa được xem: 芝室昌隆陳谷子爛芝麻惰性氣體麥冬芝蘭履險如