- hàng hải -

♦ Phiên âm: (hánghǎi).Vừa được xem: 航海航標句法續航力沙沙布澤轉折鉆圈垫片