- yểu tử,tí -

♦ Phiên âm: (yǎo·zi).


♦cái muỗng; cái thìa. , , , , . .


Vừa được xem: 舀子多疑大旱望雲霓錦衣玉食大掃