- trí ngữ -

♦ Phiên âm: (zhì,zhuì yǔ,yù ).


(hvtd)♦Lời chúc tụng do nhạc nhân nói lúc mở đầu diễn xuất trong cung đình thời xưa. ◇Nguyên sử : Nhạc chỉ, niệm trí ngữ tất, nhạc tác, tấu "Trường xuân liễu" chi khúc , , , (Lễ nhạc chí ngũ ).
♦Lời dẫn trước mỗi hồi trong tiểu thuyết (Tống, Nguyên).


Vừa được xem: 致語孔丘布商市郊市场快讯和行业资讯市丈巷戰巴高望上