- trí phú -

♦ Phiên âm: (zhìfù).(hvtd)♦Trở nên giàu có. ◎Như: trữ súc khả dĩ trí phú .


Vừa được xem: 致富垂柳孔孟之道致身文化孔孟金鑾