- chí thành -

♦ Phiên âm: (zhìchéng).(hvtd)♦Rất chân thành, thành khẩn.
♦Ngày xưa nhà nho chỉ cảnh giới cao nhất về tu dưỡng đạo đức. ◇Lễ Kí : Duy thiên hạ chí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh, lập thiên hạ chi đại bổn, tri thiên địa chi hóa dục , , , (Trung Dung ).


Vừa được xem: 至誠蜜月文明早春宿至親孖仔至死