- chí tử -

♦ Phiên âm: (zhì,dié sǐ ).


(hvtd)♦Tới chết. ◎Như: chí tử bất khuất .


Vừa được xem: 至死嫻雅致語孔丘