- cước phu,phù -

♦ Phiên âm: (jiǎofū).


♦1. người vác thuê; phu khuân vác; công nhân bốc xếp. 工人.


Vừa được xem: 腳夫盛大苦惱