- nhĩ minh -

♦ Phiên âm: (ěrmíng).


♦ù tai; sự ù tai; tiếng kêu trong tai. . .


Vừa được xem: 耳鳴支費基業拋費壽光雞寬銀幕電影軍務郵電