- mĩ quốc -

Phiên âm: (měiguó)
img 1
Home | Lastviews: , , , , , , , , .