- tổng thị -

♦ Phiên âm: (zǒng,zōng shì ).


(hvtd)♦Luôn luôn, lúc nào cũng, bao giờ cũng. ◎Như: tha tố sự tổng thị mạn thôn thôn đích nó làm việc gì lúc nào cũng chậm rì rì.


Vừa được xem: 總是舉案齊眉我齊眉像