- kinh luân -

Phiên âm: (jīng,jìng lún,guān )
img 1
(hvtd)♦Sắp xếp tơ tằm làm thành sợi. Chỉ sự trù hoạch, trị lí, sắp đặt việc nước. ◇Lễ Kí : Duy thiên hạ chí thành, vi năng kinh luân thiên hạ chi đại kinh , (Trung Dung ).
♦Việc gánh vác trị lí quốc gia và tài năng. ◇Tần Quan : Kinh luân vị liễu mai hoàng thổ, Tinh sảng hoàn ưng thuộc Đẩu Ngưu , (Đằng đạt đạo vãn từ ).
Home | Lastviews: , , 芝蘭玉樹 , 經綸 , 正中 , , 了解 , , .