- tử sa -

♦ Phiên âm: (zǐshā).


♦tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà.). , . , , . .


Vừa được xem: 紫砂智囊芝室昌隆陳谷子爛芝麻惰性氣體