- khẩn cấp đình chỉ -

♦ Phiên âm: (jǐn jí tíng zhǐ ).


♦van dừng khẩn cấp


Vừa được xem: 紧急停止大禮æ—¦怀德县陣亡