- hồng,công lâu mộng,mông - Hồng Lâu Mộng

♦ Phiên âm: (hóng,gōng lóu,lǘ mèng,méng ).


♦Hồng Lâu Mộng là một trong Tứ đại danh tác của Trung Quốc. Với hơn 100 triệu bản được xuất bản, tiểu thuyết này trở thành một trong những sách bán chạy nhất của mọi thời đại.


Vừa được xem: 紅樓夢���