- đường hồ lô -

♦ Phiên âm: (tánghú·lu).


♦mứt quả; mứt ghim (thành xâu.). (), 穿, . .


Vừa được xem: 糖葫蘆椪柑