- đoan ngọ -

♦ Phiên âm: (duānwǔ).


♦Đoan Ngọ. 中國, . , , , . .

(hvtd)Đoan ngọ tiết : Ngày dân gian ăn bánh bột nếp, treo cỏ bồ... làm lễ trừ tà và xua đuổi ôn dịch (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam). Sau ở Trung Quốc còn biến thành hội đua thuyền, làm lễ kỉ niệm mùng 5 tháng 5, ngày Khuất Nguyên (đại thần ái quốc nước Sở, thời Chiến Quốc) đã trầm mình ở sông Mịch La (Trường Sa).
♦§ Có thuyết cho rằng: đoan nghĩa là ban đầu (sơ thủy ). Do đó đoan ngũ nghĩa là sơ ngũ (tức là ngũ nguyệt đan ngũ ). Theo phép làm lịch, ngũ nguyệt chính là ngọ nguyệt . Và đoan ngũ (chuyển âm từ đan ngũ ) dần dần biến thành đoan ngọ .
♦§ Đoan ngọ tiết còn gọi là: đoan dương tiết , đoan nhật tiết , ngọ nhật tiết , tống tử tiết , thiên trung tiết , ngũ nguyệt tiết , ngũ nhật tiết , ngải tiết , đoan ngũ , trùng ngọ , trùng ngũ , ngọ nhật , hạ tiết , xương bồ tiết . ◇Nguyễn Trãi : Tửu phiếm xương bồ tiết vật tân (Đoan ngọ nhật ) Vào ngày đoan ngọ, rượu ngâm lá xương bồ là thức mới.


Vừa được xem: 端午慌促愛克斯射線大水略稱桌案柞蠶杼軸