- lập mã tạo kiều -

♦ Phiên âm: (lì,wèi mǎ zào,cào qiáo ).


(hvtd)♦Rất mau hoặc gấp rút. § Cũng nói là: lập mã cái kiều . ◇Dã tẩu bộc ngôn : Giá thị lập mã tạo kiều đích sự, mại điền như hà lai đắc cập ni? , ? (Đệ ngũ lục hồi).


Vừa được xem: 立馬造橋