- lập thức li tâm bơm - bơm ly tâm trục đứng

♦ Phiên âm: (lì shì lí xīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm trục đứng


Vừa được xem: 立式离心泵雄辯霸業æ«“多级离心泵干係割雞焉用