- cùng quẫn -

♦ Phiên âm: (qióng jiǒng ).


(hvtd)♦Cùng khốn quẫn bách. ◇Sử Kí 史記: Cố sĩ cùng quẫn nhi đắc ủy mệnh, thử khởi phi nhân chi sở vị hiền hào gian giả da? , ? (Du hiệp liệt truyện ) Cho nên (nhờ những người du hiệp) kẻ sĩ gặp bước đường cùng mới có chỗ mà ủy thác tính mạng, như thế (bọn áo vải đó) há chẳng phải là những bậc người ta gọi là hiền hào kiệt xuất đó ư!


Vừa được xem: 窮窘幻身幻象幻覺極苦蜜丸子幻術幻滅幻景幻影