- chủng tử -

♦ Phiên âm: (zhǒng·zi).(hvtd)♦Hạt giống. ☆Tương tự: chủng hạch .


Vừa được xem: 種子