- bí tịch -

♦ Phiên âm: (mì jí,jiè ).


(hvtd)♦Sách vở thư tịch hiếm quý. ◇Tân Đường Thư : Bác học cường kí, đa kì thiên bí tịch , (Đoạn Thành Thức truyện ).


Vừa được xem: 祕籍巡禮簿