- bích lạc -

♦ Phiên âm: (bìluò).


♦bầu trời; không gian. .

(hvtd)♦Đạo gia cho rằng ở phương đông cao nhất trên trời có ráng xanh (bích hà ) bủa khắp. Nên gọi là bích lạc . Sau dùng để chỉ bầu trời. ◇Bạch Cư Dị 白居易: Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến , (Trường hận ca ) Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả.


Vừa được xem: 碧落不甘不理不然不濟不滅不淑不消不法不決