- sa bố -

♦ Phiên âm: (shābù).


♦vải ráp (để đánh bóng kim loại). , .


Vừa được xem: 砂布木船運動神經田徑賽滂沛彌勒å¹¾