- chân diện mục -

♦ Phiên âm: (zhēn miàn mù ).


(hvtd)♦Hình thái, mặt mày vốn có xưa nay. ◇Tô Thức : Bất thức Lư San chân diện mục, Chỉ duyên thân tại thử san trung , (Đề Tây Lâm bích 西) (Tại sao) không biết được hình trạng thật xưa nay của núi Lư, Chỉ là vì thân mình ở ngay trong dãy núi ấy (tức là bị hạn hẹp từ góc cạnh nhìn của mình).


Vừa được xem: 真面目予以二副二元酸二元論乳汁二传手乳头事體事類