- mi sơn -

♦ Phiên âm: (méi shān ).


(hvtd)♦Người xưa thường vẽ mày xanh, nhìn giống như màu núi xanh ở xa, nên gọi là mi sơn .
♦Tên huyện ở Tứ Xuyên.


Vừa được xem: 眉山愁眉垛堞娥眉車駕铝锅陣線靛頦兒