- mi thọ -

♦ Phiên âm: (méi shòu ).


(hvtd)♦Sống lâu, trường thọ. § Người già lông mày mọc dài, tượng trưng cho tuổi cao. ◇Thi Kinh : Vi thử xuân tửu, Dĩ giới mi thọ , (Bân phong , Thất nguyệt ) Làm rượu xuân này, Để giúp cho tuổi thọ.


Vừa được xem: 眉壽喜上眉梢选择性优惠